دسته‌بندی‌ها

چگونه وارد فروشگاه شویم

س

ببینید

چگونه وارد فروشگاه شویم

افزودن و استفاده از حساب‌ها در دستگاه

برای شروع بارگیری و خرید کالا در برنامه «فروشگاه Google Play»، باید یک حساب Google در دستگاهتان اضافه کنید. با تکرار مراحل زیر می‌توانید چند حساب به دستگاهتان اضافه کنید.

افزودن یک یا چند حساب Google

نکته: برای کمک به جلوگیری از خریدهای تصادفی یا ناخواسته، در دستگاهتان از محافظت با گذرواژه استفاده کنید.

استفاده و مدیریت حساب‌ها

اگر چند حساب دارید، می‌توانید حسابی را که استفاده می‌کنید انتخاب کنید. این دستورالعمل‌ها برای برنامه‌های Google Play کار می‌کند.

رفتن به حساب دیگر در برنامه Google Play

رفتن به حساب دیگر در وب‌سایت Google Play در دستگاه همراه

رفتن به حساب دیگر در وب‌سایت Google Play در رایانه

با افزودن گزینه‌های بازیابی حساب (مانند آدرس ایمیل پشتیبان یا شماره تلفن) می‌توانید به محافظت از حساب Google خود و خریدهایتان در Google Play کمک کنید. این کار به ما کمک می‌کند درصورتی که گذرواژه‌تان را فراموش کردید یا برای حسابتان به کمکی نیاز دارید بتوانیم با شما تماس بگیریم.

مرکز راهنمای «حساب Google» همه اطلاعاتی را که لازم دارید در اختیار دارد تا:

برطرف کردن مشکلات حساب و ورود به سیستم

اگر نمی‌توانید وارد سیستم شوید یا مشکلات دیگری در حسابتان دارید، می‌توانید برای مشکلات حساب راهنمایی دریافت کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب