دسته‌بندی‌ها

معنی نرم نرمک

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.اکنون کاربر ویژه شوید!

نرم نرمک/ a m a mak/مترادف نرم نرمک: آرام آرام، آهسته، بتدریج

فارسی به انگلیسیg adually, g adual

لغت نامه دهخدانرم نرمک. [ ن َ ن َ م َ ] ( ق مرکب ) نرم نرم. باملایمت. به طور نرمی. آهسته آهسته. ( از ناظم الاطباء ) : نرم نرمک ز پس پرده به چاکر نگریدگفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه.کسائی.نرم نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج درد هر شهری جداست.مولوی.

فرهنگ فارسیآهسته آهسته بتدریج : نرم نرمک گفت :شهرتوکجاست ? که علاج اهل هرشهری جداست ? ( مثنوی .نیک.۱۱:۱ )

فرهنگ معین( ~. نَ مَ ) (ق مر. ) به تدریج ، آهسته آهسته .

فرهنگ عمیدنرم نرم، آهسته آهسته.

ارتباط محتواییمترادفآرام آرام، آهسته، بتدریجلغت نامه دهخدانرم نرمک. [ ن َ ن َ م َ ] ( ق مرکب ) نرم نرم. باملایمت. به طور نرمی. آهسته آهسته. ( از ناظم الاطباء ...فرهنگ فارسیآهسته آهسته بتدریج : نرم نرمک گفت :شهرتوکجاست ? که علاج اهل هرشهری جداست ? ( مثنوی .نیک.۱۱:۱ )فرهنگ معین( ~. نَ مَ ) (ق مر. ) به تدریج ، آهسته آهسته .فرهنگ عمیدنرم نرم، آهسته آهسته. {"@co ex ":"h ps://schema.o g","@ ype":"FAQPage","mai E i y":[{"@ ype":"Ques io "," ame":"مترادف","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"آرام آرام، آهسته، بتدریج"}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"لغت نامه دهخدا","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"نرم نرمک. [ ن َ ن َ م َ ] ( ق مرکب ) نرم نرم. باملایمت. به طور نرمی. آهسته آهسته. ( از ناظم الاطباء ..."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"فرهنگ فارسی","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"آهسته آهسته بتدریج : نرم نرمک گفت :شهرتوکجاست ? که علاج اهل هرشهری جداست ? ( مثنوی .نیک.۱۱:۱ )"}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"فرهنگ معین","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"( ~. نَ مَ ) (ق مر. ) به تدریج ، آهسته آهسته ."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"فرهنگ عمید","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"نرم نرم، آهسته آهسته."}}]} معنی نرم نرمک، مفهوم نرم نرمک، تعریف نرم نرمک، معرفی نرم نرمک، نرم نرمک چیست، نرم نرمک یعنی چی، نرم نرمک یعنی چه، ، دانلود آهنگ نرم نرمک میرسد اینک بهار شجریان، متن شعر نرم نرمک میرسد اینک بهار، نرم نرمک میرسد اینک بهار داریوش، دانلود نرم نرمک میرسد اینک بهار شجریان، نرمک نرمک ملوک ضرابی، معنی نرم نرمک، متن کامل شعر نرم نرمک میرسد اینک بهار، نرمک خوردنیبرچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ن، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ن، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ن، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ن، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف نکلمه: نرم نرمککلمه بعدی: نرم نشدنیاشتباه تایپی: kvl kvl;آوا: / a m a mak/نقش: قیدعکس نرم نرمک : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شمامعنی یا پیشنهاد شما+ افزودن عکس و لینک

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب