دسته‌بندی‌ها

مدیریت پسماند چیست یازدهم

ما در این نوشته سوالات متن درس پنجم انسان و محیط زیست پایه یازدهم چاپ 99 را هم به صورت متن در ادامه نوشته و هم به صورت فایل pdf در انتهای این نوشته برای دانلود قرار دادیم. کامل ترین جزوه، پرسش و پاسخ،سولات متن درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم در قالب 37 سوال را در ادامه نوشته ببینید. سوالات درس پنج محیط زیست یازدهم درس زباله، فاجعه محیط‌زیست بدین شرح است: 1-زباله چیست؟زباله یا پسماند، باقی مانده موادی است که از آنها استفاده کرده ایم و به آنها نیاز نداریم.2-انواع زباله را نام ببرید. زباله های خانگی و شهری، زباله های کشاورزی، صنعتی و ساختمانی، زباله های بیمارستانی، زباله های خطرناک سوالات متن درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم 3- زباله های خانگی و شهری چیست؟عمدتاً از پسمانده مواد غذایی و پوست میوه و سبزی، کاغذ، پلاستیک، قطعات فلزی، شیشه، پارچه و چوب تشکیل شده است. 4-زباله های کشاورزی، صنعتی و ساختمانی چیست؟شامل ضایعات کشاورزی، فلزات، مواد پلاستیکی و شیمیایی و نخاله های ساختمانی است که در جریان فعالیت های اقتصادی، تولید می شود. 5- زباله های بیمارستانی چیست؟مواد حاصل از فعالیت های پزشکی ودرمانی نظیر سرنگها، مواد پانسمان و باقی مانده داروها و وسایل جراحی را تشکیل می دهند. 6-زباله های خطرناک چیست؟ زباله هایی هستند که تأثیرات شیمیایی وخورندگی، آتش زایی و انفجاری، پرتوزایی و سمی دارند؛ مانندباتری، روغن ترمز، حشره کش، رنگ های روغنی، ضدیخ، لامپ های کم مصرف و فلورسنت، زباله های الکترونیکی مانند رایانه ها و تجهیزات جانبی آن ها، لوح های فشرده، گوشی های تلفن همراه هوشمند و هم چنین زباله های هسته ای یا اتمی . زباله های الکترونیکی مقدار زیادی فلزات سمی و خطرناک مانند جیوه، سرب و کادمیوم دارند. 7- چرازباله های بیمارستانی جزو زباله های خطرناک محسوب می شوند؟زباله های بیمارستانی و زباله های خطرناک باید با روش ها و شرایط خاصی دفع شوند و رهاکردن یا دفن آنها در محیط، صحیح نیست وعواقب زیان باری در پی دارد. 8- انواع پسماند خانگی را نام ببرید.زباله های خانگی و شهری را می توان به پسماند خشک و پسماند تر تقسیم کرد. 9- خطربزرگ زباله ها دردنیای امروزی چیست؟زباله، فقط مشکل کشور ما نیست. موضوع دفع زباله ها دردنیای امروز یک مسئله بسیار مهم زیست محیطی جهانی است که کل سیاره زمین را به عنوان تنها سکونتگاه بشر در معرض مخاطره قرار داده است. همه کشورها اعم از کشورهای پیشرفته صنعتی وکشورهای در حال صنعتی شدن با این مشکل روبه رو هستند. 10- تولید زباله درکشورهای پیشرفته وعقب مانده مقایسه کنید.میزان تولید زباله در کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار بیش تر است. فردی که در ایالات متحده امریکا زندگی می کند، نسبت به فردی که در یک کشور افریقایی ساکن است، 14 برابر بیشتر کاغذ و 19 برابر بیشتر آلومینیوم مصرف می کند و بنابراین، بیشتر به محیط زیست لطمه می زند. ایالات متحده امریکا سالانه 150 میلیون تن زباله تولید می کند. یک استرالیایی یا یک کانادایی سالانه 680 کیلوگرم زباله تولید می کند، درحالی که این رقم برای یک نفر در زامبیا کم تر از 100 کیلوگرم است. 11- مدیریت پسماند چیست؟مدیریت پسماند یا دفع زباله عبارت است از همه فعالیت هایی که برای جمع آوری، حمل و نقل، پردازش، بازیافت، دفن بهداشتی یا انهدام زباله ها انجام می شود. 12- کشورهای مختلف درمدیریت پسماند مقایسه کنید.برخی کشورها در مدیریت پسماند بسیار موفق بوده اند و برخی هنوز نتوانسته اند به روش هایی مناسب دست پیدا کنند. 13- درکشورماکدام سازمان امورمربوط به پسماند را برعهده دارد؟“سازمان مدیریت پسماند” که وابسته به شهرداری است، امور مربوط به پسماند را بر عهده دارد. 14- زباله های ما چه سرنوشتی پیدا می کنند؟حمل ، گورستان زباله، سوزاندن زباله، تولید انرژی اززباله، تولید پوسال )کمپوست(و بازیافت 15- زباله های خانگی توسط کامیون های حمل زباله به کجا برده می شود؟زباله های خانگی و خیابان ها در کامیون های جمع آوری زباله تخلیه می شوند. سپس این ماشین ها ، زباله ها را به “گورستان زباله” می برند 16- خاکچال یا گورستان زباله چیست؟گودالی است که آن را برای انبارکردن پسماند، حفر می » گورستان زباله « یا » خاکچال «کنند. 17- گورستان زباله معمولا درکجاساخته می شود؟گورستان ها را معمولاً در خارج از شهرها و مناطق مسکونی، بنا می کنند. 18- گورستان زباله چگونه ساخته می شود؟پوشش پلاستیکی و خاک رس را مانند آستر در ته گورستان وکناره های گودال قرار می دهند. پس از ریختن زباله در گودال، روی آن یک لایه خاک می ریزند و آن را با بولدوزر صاف می کنند. 19- شیرابه های زباله چگونه آب های زیرزمینی را آلوده می کند؟اگر دفن زباله با اصول و شرایط صحیح صورت نگیرد، شیرابه زباله ها به زمین نشت میکند و واردآب های زیرزمینی می شود. 20- برای جلوگیری از انفجار گورستان زباله باید چه اقداماتی انجام شود؟به علت تجمع گاز ناشی از زباله ها در زیر خاک، ممکن است انفجار رخ دهد. به همین دلیل، لوله هایی برای خارج کردن گاز در این محل نصب می کنند. 21- چرا گورستان ها درنواحی پرباران مشکلات بیش تری ایجاد می کنند؟گورستان های زباله در مناطق پرباران و مرطوب مشکلات بیش تری از نظر روان شدن شیرابه ها ایجاد می کنند. سوالات متن درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم 22- پیامدهای دفن غیربهداشتی زباله ها را بنویسید.اگر زباله ها به طور بهداشتی دفن نشوند یا بخشی از آنها در زمین هاپراکنده شوند، انواع آلودگی ها از طریق پرندگان و دام ها وارد چرخه غذایی می شود و موجودات زنده و انسان را بیمار می کند. 23- پیامدهای پراکندگی زباله درسطح آب ها وزمین های شیب دارچیست؟پراکندگی زباله در سطح آب ها و زمین به ویژه زمین های شیب دار موجب سرازیر شدن شیرابه ها می شود و شیوع انواع بیماری های عفونی وخطرناک و تجمع و افزایش جانوران موذی را به دنبال دارد. 24- چرا ما مرتباً به مکان های جدید برای دفن زباله نیاز داریم؟حتی اگر دفن زباله به شیوه بهداشتی صورت بگیرد، وقتی گورستان زباله پر می شود باید، به سراغ کندن گودال دیگری برای دفن زباله برویم. بنابراین، ما مرتباً به مکان های جدید برای دفن زباله نیاز داریم؛ چون گورستان ها پر شده اند و یا در حال پرشدن هستند. 25- پیامدهای سوزاندن زباله را بنویسید. سوزاندن زباله در دستگاه های زباله سوز نیز مشکلاتی چون آلودگی هوا را در پی دارد و خاکسترهای حاصل از سوزاندن آن نیز سمی است و باید دفن شود. 26- کدام کارخانه های زباله سوز گران و پرهزینه اند؟احداث کارخانه های زباله سوز به ویژه اگرمجهز به فناوری های پیشرفته باشند و استانداردهای آلایندگی راداشته باشند گران و پرهزینه اند. 27- نحوه تولید انرژی از زباله را بنویسید.امروزه با احداث نیروگاه های زباله سوز، انرژی گرمایی و الکتریکی از سوزاندن زباله به دست می آورند. 28- نیروگاه های بیوگاز چگونه کارمی کنند؟هم چنین نیروگاه های زیستگاز )بیوگاز( با استفاده از گاز حاصل از زباله هایی که منشأ زیستی دارند، برق و گرما تولید می کنند. 29- نیروگاه های بیوگاز درکشورما درکجا قرار دارند؟در ایران، نیروگاه های زیست گاز شیراز و مشهد نمونه ای از این نیروگاه هاست. 30- پوسال(کمپوست)چیست؟پوسال )کمپوست( نوعی کود آلی و طبیعی است که در اثر فرایندهای زیستی حاصل میشود. 31- روش به دست آمدن پوسال (کمپوست) را بنویسید.این کود آلی در اثر پوسیده شدن و تجزیه بقایای گیاهی مانند سبزی ها،میوه ها، علف ها، برگ ها و پسماندهای خانگی و شهری با روش خاصی به دست می آید. به این کود،خاکبرگ هم می گویند . در گذشته نیز کشاورزان از فضولات انسانی و حیوانی، کود تهیه می کردند و با آن خاک را قوت می بخشیدند. 32- مهم ترین کاربردهای پوسال (کمپوست) رانام ببرید.کودی که ازپسماندهای کشاورزی و خانگی و خوراکی تهیه می شود، بسیار مغذی است و می توان در باغداری، کشاورزی و تقویت خاک باغچه و گلدان از آن استفاده کرد. 33- چرا بسیاری ازموادی که در سطل یا کیسه زباله وجوددارد لازم نیست ازگورستانهای زباله سردربیاورند؟بسیاری از موادی که درسطل یا کیسه زباله شما وجود دارند، لازم نیست از گورستان زباله سر در بیاورند یا سوزانده شوند؛ زیرا می توان از این چیزهای کهنه، محصولات جدید و قابل استفاده تولید کرد. 34- کدام پسماندها قابل تبدیل به مواد جدید هستند؟انواع بسته بندی ها، کاغذ، مقوا، قوطی های کنسرو و رب، بطری های پلاستیکی، شیشه، قطعات پلاستیکی و کیسه نایلون، قابل تبدیل به مواد جدید هستند. 35- درکارخانه های بازیافت چه کارهای انجام می شود؟در کارخانه های بازیافت، کاغذهای مصرف شده را به خمیر تبدیل می کنند و دوباره از آن کاغذ درست می کنند. شیشه ها، قوطی های آلومینیومی، ظروف پلاستیکی و بطری های آب و شیر و مانند آن را در کوره های بسیارداغ ذوب می کنند و درقالب می ریزند و یا به ورقه هایی تبدیل می کنند و سپس از آن ها محصولات جدیدی می سازند. 36- چرا بازیافت می کنیم؟الف-موادی مانند روزنامه، قوطی های آلومینیومی، بطری پلاستیکی و … که روزانه از آنها استفاده می کنیم، همگی از زمین به دست می آیند . به عبارت دیگر برای تولید آنها از منابع طبیعی استفاده می شود. بازیافت موجب حفاظت از منابع و صرفه جویی در مصرف آن می شود.ب-بازیافت موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. چون استخراج مواد از زمین قبلاً یک بار انجام شده و به علاوه برای تبدیل مواد استفاده شده به مواد نو، کم تر انرژی مصرف می شود. برای مثال تولید آلومینیوم بازیافت شده 90 درصد انرژی کمتری از تولید آن ازسنگ معدن نیاز دارد.پ-بازیافت موجب کاهش آلودگی هوا می شود. برای مثال تولید شیشه با مواد بازیافت شده آلودگی تولید را 14 درصد تا 20 درصد کاهش می دهد و یا یک قوطی آلومینیومی با مواد بازیافت شده 95 درصد نسبت به ساختن آن از مواد خام کم تر آلودگی ایجاد می کند.ت- از پخش و پراکنده شدن موادی چون پلاستیک در طبیعت که زیان های جبران ناپذیری برای آب و خاک و موجودات زنده به وجودمی آورد، جلوگیری می کنند همانطور که می دانید مواد آلی و بقایای گیاهی و جانوری در خاک تجزیه می شوند؛ اما برخی مواد مصنوعی سال ها زمان نیاز دارند که تجزیه شوند و به اصطلاح تجزیه ناپذیرند. 37- هرم را توضیح دهید. سوالات متن درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم این هرم مربوط به هرم پسماند می باشد.درراس هرم بیشترین مطلوبیت را می بینیم و درقاعده هرم حداقل مطلوبیت را می توان دید.بهترین کاربرای کاهش تولید زباله برطبق هرم پسماند این است که یازباله تولید نشود و یا زباله کمی تولید شود که به آن بازگاهی گفته می شود و یا بازمصرف زباله و یا بازیافت ویا تولید انرژی از زباله و حداقل مطلوبیت،دفن یا انهدام زباله می باشد. همچنین ببینید: جواب فعالیت های درس 5 محیط زیست یازدهم تهیه و تنظیم سوالات متن درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی بخـش دانلود دانلود سوالات متن درس پنجم محیط زیست یازدهم انسان و محیط زیست یازدهم سوالات متن سوالات متن محیط زیست

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در تویتر

نمونه سوال+50,000 محتوای آموزشی+30,000 پرسش و پاسخ+20,000 آزمون آنلاین+5,000 درسنامه آموزشی +1,500 مدرسه یاب+130,000

نمونه سوال محتوای آموزشی پرسش و پاسخ آزمون آنلاین درسنامه آموزشی مدرسه یاب معلم خصوصی

درحال دریافت اطلاعات ... {{ i le }} {{ sub i le }} ثبت شده در 4 آذر 96 انسان و محیط زیست درس 1: آب، سرچشمۀ زندگی درس 2: خاک، بستر زندگی درس 3: هوا، نَفَسِ زندگی درس 4: انرژی، حرکت، زندگی درس 5: زباله، فاجعۀ محیط زیست درس 6: تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش درس 7: محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه $(fu c io () { app.da s(572); $('#da sT ee').js ee({ "co e" : { // co e op io s go he e " hemes" : { "do s" : false, // o co ec i g do s be wee do s "ellipsis" : ue } } }); // ge da s id $(docume ).o ('click',".da s_bu o ",fu c io (){ id = $( his).a ('da a-id'); app.da s(id); }) // ge opic id $(docume ).o ('click',". opic_bu o ",fu c io (){ id = $( his).a ('da a-id'); app. opic(id); }) // cha ge ee i em eve $('#da sT ee').o ("cha ged.js ee", fu c io (e, da a) { // co sole.log("The selec ed odes a e:"); // ale (da a.i s a ce.ge _selec ed( ue)[0]. ex ); // p i _ (da a.i s a ce.ge _selec ed( ue)[0]); // app. opic(5) }); });

نمونه سوالات مرتبط آزمون آنلاین 20 تست آزمون مجازی انسان و محیط زیست | نوبت اول: درس 1 تا 4 تیم مدیریت گاما آزمون آنلاین 20 تست آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) کلاس یازدهم رشتۀ ریاضی | فصل… تیم مدیریت گاما آزمون آنلاین 20 تست آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک… تیم مدیریت گاما رایـــــگان 1 صفحه نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم دبیرستان دکتر… کریم مرادی رایـــــگان 2 صفحه امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست یازدهم دبیرستان ماندگار البرز + جواب | دی 96 سیدعلی رنجبر 2 صفحه آزمون نوبت اول انسان و محیط زیست یازدهم دبیرستان علاقمندان | دی 98 بهنام کیانی شاهوندی 2 صفحه امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست پایۀ یازدهم دبیرستان مرحوم سرخوش تبادکان - دیماه… مسعود غوغائی 4 صفحه آزمون نوبت اول انسان و محیط زیست یازدهم دبیرستان خوارزمی | دی 1399 بتول باقریان 5 صفحه سوالات امتحان ترم اول انسان و محیط زیست یازدهم دبیرستان حضرت فاطمه کرج | دی 1397 فائزه ربیعی 2 صفحه آزمون نوبت اول انسان و محیط زیست یازدهم دبیرستان شهید چمران | دی 98 جلال الدین گنج خانلو 2 صفحه آزمون نوبت دوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم دبیرستان | خرداد 1397 علیرضا رجبی 2 صفحه آزمون نوبت دوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم دبیرستان امام سجاد (ع) | خرداد 1397 عباس نوری 4 صفحه سوالات امتحان ترم اول انسان و محیط زیست یازدهم دبیرستان شهید احمد آتش دست | دی 1399 عبدالحمید کریم زائی $('.mai -ca ousel').flicki y({ // op io s cellAlig : ' igh ', co ai : ue, igh ToLef : ue, w apA ou d: false, pageDo s: false, cellSelec o : '.ca ousel-cell', au oPlay: false, pe ce Posi io : false }); محتواهای آموزشی مرتبط     فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ... ویدیوی تدریس درس 2 انگلیسی (2) یازدهم | جلسه 10: ص. 67 ویدیوی آموزشی فصل 2 فیزیک یازدهم | توان در مدارهای الکتریکی و ترکیب مقاومت‌ها حل نمونه سؤال نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم | جلسه سوم | Lesso 1: U de es a di g People تا Lesso 2: A Heal hy Lifes yle موارد بیشتر ارسال فایل پرسش و پاسخ های مرتبط    سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ... علت ممنوعیت تظاهرات مردم توسط دکتر مصدق مجموع جملات دنباله های حسابی چرا در بعضی مواقع ورقه‌های الکتروسکوپ ابتدا بسته و دوباره باز می‌شوند؟ موارد بیشتر ارسال پرسش درسنامه های مرتبط درسنامه آموزشی فارسی (2) کلاس یازدهم عمومی کلیه رشته ها | درس 7: باران محبّت درسنامه آموزشی انسان و محیط زیست کلاس یازدهم عمومی کلیه رشته ها | درس 1- آب، سرچشمه ی زندگی درسنامه آموزشی فارسی (2) کلاس یازدهم عمومی کلیه رشته ها | درس 8: در کوی عاشقان موارد بیشتر آزمون های آنلاین مرتبط آزمون مجازی انسان و محیط زیست | نوبت اول: درس 1 تا 4 آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) کلاس یازدهم رشتۀ ریاضی | فصل 4: القای الکترومغناطیسی (4-4 القاگرها) آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک | فصل سوم: درس 1- تابع نمایی موارد بیشتر

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب