دسته‌بندی‌ها

سرفوتبالی

(fu c io (){va ode=docume .ge Eleme ById("mw-dismissable o ice-a o place");if( ode){ ode.ou e HTML="\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-close\"\u003E[\u003Ca abi dex=\"0\" ole=\"bu o \"\u003Eپنهان&zw j;سازی\u003C/a\u003E]\u003C/div\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-body\"\u003E\u003Cdiv id=\"localNo ice\" la g=\"fa\" di =\" l\"\u003E\u003C able s yle=\"wid h:100%; bo de :2px solid #B22222; backg ou d-colo :#ffffffff; bo de - adius:10px;\"\u003E\ \u003C body\u003E\u003C \u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shah(Emam_)_Mosque_,_Isfaha .jpg\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg al =\"Shah(Emam ) Mosque , Isfaha .jpg\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/220px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"220\" heigh =\"157\" da a-file-wid h=\"1920\" da a-file-heigh =\"1371\" /\u003E\u003C/a\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\" ex -alig :ce e ;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران\"\u003E \u003Cb\u003Eتا ۱۶ آبان وقت دارید تا با اهدای عکس&zw j;های خود از یادمان&zw j;های ایران به ویکی&zw j;پدیا کمک کنید و در بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا شرکت کنید.\u003C/b\u003E\u003C/a\u003E\u003Cb /\u003E\ \u003Cp\u003E\u003Cb /\u003E\ ایران بیش از ۲۶هزار یادمان ثبت&zw j;شدهٔ ملی دارد. فهرست یادمان&zw j;های واجد شرایط را از \u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران/فهرست یادمان&zw j;ها\"\u003Eاینجا\u003C/a\u003E پیدا کنید. \u003Cb /\u003E\ \u003C/p\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle; paddi g-lef :10px;\"\u003E\u003Cdiv class=\"floa lef \"\u003E\u003Ca h ef=\"h ps://fa.wikipedia.o g/wiki/ویکی&zw j;پدیا:ویکی_دوستدار_یادمان&zw j;ها_۲۰۲۱_ایران\"\u003E\u003Cimg al =\"Wlm logo i a .p g\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/150px-Wlm_logo_i a .p g\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"150\" heigh =\"188\" da a-file-wid h=\"2272\" da a-file-heigh =\"2847\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/div\u003E\ \u003C/ d\u003E\u003C/ \u003E\u003C/ body\u003E\u003C/ able\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E";}}());

.mw-pa se -ou pu .ha o e{fo -s yle:i alic}.mw-pa se -ou pu div.ha o e{paddi g- igh :1.6em;ma gi -bo om:0.5em}.mw-pa se -ou pu .ha o e i{fo -s yle: o mal}.mw-pa se -ou pu .ha o e+li k+.ha o e{ma gi - op:-0.5em}برای دیگر کاربردها، ترجمه (ابهام‌زدایی) را ببینید. برگردان میان زبان‌های گوناگون .mw-pa se -ou pu .sideba {wid h:22em;floa :lef ;clea :lef ;ma gi :0.5em 1em 1em 0;backg ou d:#f8f9fa;bo de :1px solid #aaa;paddi g:0.2em;bo de -spaci g:0.4em 0; ex -alig :ce e ;li e-heigh :1.4em;fo -size:88%;display: able}body.ski -mi e va .mw-pa se -ou pu .sideba {display: able!impo a ;floa :lef !impo a ;ma gi :0.5em 0 1em 1em!impo a }.mw-pa se -ou pu .sideba a{whi e-space: ow ap}.mw-pa se -ou pu .sideba -w apli ks a{whi e-space: o mal}.mw-pa se -ou pu .sideba -subg oup{wid h:100%;ma gi :0;bo de -spaci g:0}.mw-pa se -ou pu .sideba -lef {floa : igh ;clea : igh ;ma gi :0.5em 1em 1em 0}.mw-pa se -ou pu .sideba - o e{floa : o e;clea :bo h;ma gi :0.5em 1em 1em 0}.mw-pa se -ou pu .sideba -ou e - i le{paddi g-bo om:0.2em;fo -size:125%;li e-heigh :1.2em;fo -weigh :bold}.mw-pa se -ou pu .sideba - op-image{paddi g:0.4em 0}.mw-pa se -ou pu .sideba - op-cap io ,.mw-pa se -ou pu .sideba -p e i le-wi h- op-image,.mw-pa se -ou pu .sideba -cap io {paddi g- op:0.2em;li e-heigh :1.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba -p e i le{paddi g- op:0.4em;li e-heigh :1.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba - i le,.mw-pa se -ou pu .sideba - i le-wi h-p e i le{paddi g:0.2em 0.4em;fo -size:145%;li e-heigh :1.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba - i le-wi h-p e i le{paddi g- op:0}.mw-pa se -ou pu .sideba -image{paddi g:0.2em 0 0.4em}.mw-pa se -ou pu .sideba -headi g{paddi g:0.1em}.mw-pa se -ou pu .sideba -co e {paddi g:0 0.1em 0.4em}.mw-pa se -ou pu .sideba -co e -wi h-subg oup{paddi g:0.1em 0 0.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba -above,.mw-pa se -ou pu .sideba -below{paddi g:0.3em 0.4em;fo -weigh :bold}.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .sideba -above,.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .sideba -below{bo de - op:1px solid #aaa;bo de -bo om:1px solid #aaa}.mw-pa se -ou pu .sideba - avba { ex -alig :lef ;fo -size:115%}.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .sideba - avba {paddi g- op:0.6em}.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .mw-collapsible- oggle{ma gi - op:0.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba -lis - i le{ ex -alig : igh ;fo -weigh :bold;li e-heigh :1.6em;fo -size:105%}@media(max-wid h:720px){body.mediawiki .mw-pa se -ou pu .sideba {wid h:100%!impo a ;clea :bo h;floa : o e!impo a ;ma gi -lef :0!impo a ;ma gi - igh :0!impo a }}بخشی از مقوله‌های پیرامونترجمه گونه‌ها حقوقی ادبی انجیل قرآن معتبرسازی زبانی پزشکی تنظیمی تخصصی ترجمه هم‌زمان تحت‌اللفظی مقابل مفهومی نظریه‌ها مطالعات ترجمه نظریه اسکوپوس پروژه ترجمه نقد ترجمه معادل پویا و رسمی زبان‌شناسی مقابله‌ای فناوری‌ها ترجمه به کمک کامپیوتر ماشینی سیار زیرنویسی پس-تدوین چندرسانه‌ای بومی‌سازی جهان‌محلی شدن بین‌المللی‌سازی و محلی‌سازی بومی‌سازی زبانی محلی‌سازی بازی ویدئویی بومی‌سازی دوبله مؤسسات انجمن‌ها جایزه‌ها سازمان‌ها مدارس موضوعات مرتبط ترانویسی نویسه‌گردانی خدمات ویدیویی کمکی ترجمه تلفنی موانع زبانی ترجمه خودجوش فن‌ساب فن‌داب کتاب‌ها و مجلات با موضوع ترجمه ترجمه‌های انجیل بر اساس زبان کتاب‌های ترجمه شده مترجمان مطالعات ترجمه پروژه‌ویکی .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبو صنعت و هنر ترجمه، برگردان یا ترنسلیشن (به انگلیسی: a sla io ) کار درک و تفسیر موضوعات، معانی، و مفاهیم پدید آمده در یک زبان (زبان مبدأ)، و سپس انتقال، معادل‌یابی و بازسازی آن‌ها در زبانی دیگر «زبان مقصد» را بر عهده می‌گیرد. مترجمان کم‌تجربه در این فنّ ظریف، ممکن است بر این باور باشند که در زبان و ترجمه، درست همانند علمی دقیق، می‌توان هر واژه و مفهومی را هم به‌طور دقیق تعریف و درک کرد، و هم آن‌ها را به شیوه‌ای شفاف با پیوندهای متقابل و کاملاً ثابت، از دو حوزهٔ زبانی متفاوت به هم اتصال داد. هر چند چنین برخوردی ممکن‌است در مورد زبان‌های برنامه‌نویسی رایانه‌ای و زبان‌های ماشینی دیگر (همچون هوش مصنوعی) تا اندازه‌ای میسّر باشد، در خصوص زبان‌های طبیعی انسانی دور از واقعیّت و امکان است. بیشتر این پیچیدگی‌ها به طبیعت و نقش بی‌همانند زبان در تمامی تجربه‌ها و فرایندهای حیات انسانی چه در سطوح فردی و شخصیتی، و چه در ترازهای اجتماعی و فرهنگی بازمی‌گردد. ج. سی. کتفورد ترجمه را چنین تعریف کرده‌است:.mw-pa se -ou pu . empla equo e{ove flow:hidde ;ma gi :1em 0;paddi g:0 40px}.mw-pa se -ou pu . empla equo e . empla equo eci e{li e-heigh :1.5em; ex -alig : igh ;paddi g- igh :1.6em;ma gi - op:0}جایگزینیِ مواد متنیِ یک زبان با مواد متنیِ برابر در زبانی دیگر. ترجمه به بیان رومن یاکوبسن: ترجمه یا واقعیت تازهٔ ادبی صرفاً رابطهٔ بینامتنی با شعر یا اثر قبلی دارد. عوامل بسیاری در تبلور معنایی یک متن دخالت دارند و در درک مطلب یک متن، یعنی شناسایی دقیق این عوامل از جانب مخاطب. گاه ممکن است معنای متکلم و معنای مخاطب با هم تفاوت داشته باشد. یعنی آنچه مورد نظر متکلم است با آنچه مخاطب برداشت می‌کند، فرق داشته باشد یا مخاطبان معانی متفاوتی را از یک متن برداشت کنند. این امر بیان‌کننده این مطلب است که عوامل بسیاری درداد و ستدهای زبانی حاکم‌اند که متون و ابزارهای نظام زبان (صداها، دستورها و واژگان) تنها یکی از آن‌ها هستند. محتویات ۱ پیرامون واژه ۲ انواع ۳ پیشینه ۳.۱ پیشینه در ایران ۴ مدل‌های زبان‌ها ۴.۱ جمع یا مفرد ۴.۲ زبان و معانی فرهنگی ۵ ترجمه ماشینی ۶ جستارهای وابسته ۷ پیوند به بیرون ۸ منابع ۹ جستارهای وابسته پیرامون واژه واژهٔ «ترجمه» در پهلوی به‌صورت «ترگمان» به‌معنی مترجم به‌کار رفته‌است و در نوشته‌های آشوری به‌صورت «ترگومانو» دیده شده‌است.[۱] همچنین، در پارسی سره (فارسی خالص)، گاه از واژه‌های «پچواک» و «برگردان» به‌جای «ترجمه» استفاده می‌کنند. انواع انواع ترجمه با توجه به روشی که مترجم انتخاب می‌کند عبارتند از: ترجمه تحت‌اللفظی: ترجمه متن کلمه به کلمه و بدون توجه به ترکیب کلمات و قرار دادن آن‌ها در جایگاه مناسبشان با توجه به زبان مقصد. ترجمه معنوی: که بهترین نوع ترجمه است. گاهی ترجمه علاوه بر اینکه مطابق با متن می‌باشد، با توجه به زبان مقصد و نحوه ترکیب کلمات در آن زبان انجام می‌شود. ترجمه آزاد (مفهومی): این نوع ترجمه به گونه‌ای است که مترجم، خود را در بند و اسیر عبارات نمی‌سازد و به دلخواه خود و متناسب با وضعیت دست به تغییراتی می‌زند. ترجمه داستانی یا روایتی: گاهی ممکن است مترجم، مفهوم و ریشه متن را گرفته و آن را به شکل داستان بیان کند.[۲] ترجمه تخصصی: در ترجمه متون علمی و پژوهشی نیاز است مترجم به موضوع مورد نظر تسلط داشته باشد تا بتواند ترجمه دقیقی را ارائه دهد پیشینه مقالهٔ اصلی: تاریخ ترجمه پیشینه در ایران پیشینهٔ ترجمه در ایران به روزگار هخامنشیان می‌رسد (۵۵۹–۳۲۱ ق. م). گستردگی این شاهنشاهی و ارتباطات گستردهٔ آن با سرزمین‌های دیگر ترجمه را امری بایسته ساخته بود. کتیبه‌های هخامنشیان معمولاً به سه زبان فارسی باستان، اکدی، و ایلامی نوشته می‌شده‌است.[۳] در مراکز علمی عصر ساسانیان، مانند سلوکیه، تیسفون، و گندی‌شاپور آثار فراوانی از زبان‌های گوناگون متداول در آن روزگار همچون سانسکریت، یونانی، لاتینی، و سریانی به پهلوی ترجمه می‌شد. نخستین ترجمهٔ دوران ساسانیان را مربوط به عصر خسرو اول انوشیروان می‌دانند. از نامدارترین آثاری که در این دوره ترجمه شد، باید به ترجمهٔ پنچه تنتره یا کلیله و دمنه از سانسکریت به فارسی پهلوی اشاره کرد.[۴] همچنین، در آغاز تمدن اسلامی ترجمه‌های متعددی از کتب فلسفی و علمی یونانی به پهلوی موجود بود.[۵] کار ترجمه در ایران با کتابهای درسی دارالفنون رونق گرفت و بر اثر احیاء صنعت چاپ و اعزام محصلین به خارج گسترش یافت. از آنجا که هدف تأسیس این مؤسسه تربیتی در زمان عباس میرزا و به پیشنهاد روشنفکران و آزادی‌خواهان، اخذ تمدن و علوم و معارف مغرب زمین عنوان شده بود، لذا به استخدام معلمین خارجی نیز اقدام گردید. همچنین کتب درسی خارجی در زمینهٔ علوم، ادبیات، تاریخ، پزشکی و غیره با کمک همین معلمین به فارسی برگردانده شد. پس از چندی به توصیهٔ عباس میرزا به ترجمه آثار ادبی نیز پرداختند. از آنجا که محصلین بیشتر به فرانسه اعزام می‌شدند زبان فرانسوی در کشور رایج و با گستردگی آن نه تنها آثار نویسندگان فرانسوی بلکه آثار ادبی دیگر زبان‌های اروپایی مثل آلمانی، روسی، لهستانی، مجاری، اسپانیایی، پرتغالی نیز به فارسی برگردانده شد. نخستین نمایش‌نامه‌ای که از فرانسه به فارسی ترجمه شد، نمایشنامه «مردم‌گریز»، اثر مولیر است. دو کتاب تاریخی «پتر کبیر» و «شارل دوازدهم» اولین سفارش ترجمه‌ای بود که عباس میرزا به میرزا رضا مهندس داد. «انحطاط و سقوط امپراطوری روم» سفارش دیگر او به همین مترجم بود. نهضت ترجمه و نشر کتاب پس از مرگ عباس میرزا و فتحعلی شاه، در دوران محمد شاه قاجار دچار فترت شد، ولی در عهد ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به اوج خود رسید. محمد طاهر میرزا و محمدحسن خان اعتماد السلطنه پرکارترین مترجمان این دوره بودند. از مشهورترین ترجمه‌های محمد طاهر میرزا «سه تفنگدار»، «کنت مونت کریستو»، «لوئی چهاردهم و عصر و قرنش» را می‌توان نام برد. «طبیب اجباری»، «سرگذشت خانم انگلیسی»، «داستان روبنسون سوئیسی» و «شرح احوال کریستف کلمب» نیز از بهترین آثار ترجمه اعتمادالسلطنه به‌شمار می‌رود. البته اکثر این ترجمه‌ها، بیش از آنکه یک ترجمه باشند، اقتباس، یا به قول درایدن، تقلید هستند. پس از جنگ جهانی دوم، زبان انگلیسی جای زبان فرانسه را به عنوان زبان دوم گرفت و گسترش روزافزون یافت. امّا با وجود اینکه انگلیسی امروزه زبان دوم اکثریت محصلین ایرانی به‌شمار می‌رود، در قلمرو ادبیات هنوز هم بهترین مترجمان ما اغلب کسانی هستند که از زبان فرانسه ترجمه کرده‌اند.[۶] مدل‌های زبان‌ها جمع یا مفرد از جمله عوامل تأثیرگذار در گیرایی و روانی ترجمه رعایت هر چه ظریفتر اصول مربوط به انتخاب صیغه‌های مفرد و جمع به هنگام ترجمهٔ عناوین و مفاهیم است. زبان‌های گوناگون تمایلات و رفتارهای خاص خود را از این منظر دارا هستند که در ترجمه مهم و جالب توجه‌است. برای شروع می‌شود ترجمه‌های علمی کمی قدیمی‌تر صورت گرفته در زبان فارسی را با معادل‌های آن‌ها در فرانسوی و انگلیسی مقایسه کرد: نظریهٔ اعداد Théo ie des omb es Numbe heo y نظریهٔ احتمالات Théo ie des p obabili és P obabili y heo y مکانیک سیالات Méca ique des fluides Fluid mecha ics مکانیک محیط‌های پیوسته Méca ique des milieux co i us Co i uum mecha ics در فارسی جمع استفاده شده، در فرانسوی هم جمع، ولی در انگلیسی مفرد (بجز در مورد مکانیک) زبان و معانی فرهنگی از آنجا که زبان‌های انسانی، همواره وجوه مختلفی از رخدادها و تجربیات دیروز و امروز متکلمان خود را بیان داشته‌اند، فرم‌ها و اشکال گرامری گوناگونی را هم برای بیان نقطه نظرهای خاص خود برگزیده‌اند. مثال: زبان انگلیسی: .I mus go he e زبان نواهو: I is o ly good ha I go he e زبان انگلیسی: .I make he ho se u زبان نواهو: .The ho se is u i g fo me ترجمه ماشینی مقالهٔ اصلی: ترجمه ماشینی ترجمه ماشینی روالی است که در آن یک برنامه کامپیوتری، بدون مداخله انسان، یک متن را تحلیل و ترجمه می‌کند. گرچه در واقعیت، ترجمه ماشینی به انسان نیاز دارد و انسان به عنوان یک ویرایشگر در ترجمه دخیل است. ترجمه ماشینی توسط ابزارهایی مانند ترجمه‌گر گوگل، بابل‌فیش و بابیلون در فضای اینترنت در دسترس عموم قرار دارد. این ابزارها، ترجمه‌ای خام تولید کرده و در بهترین شرایط، معنی کلی متن را می‌رسانند.[۷] جستارهای وابسته مطالعات ترجمه ترجمه حقوقی ترجمه رسمی ترجمه‌گر گوگل مترجم ترجمه شاهنامه پیوند به بیرون مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به ترجمه در ویکی‌گفتاورد موجود است. دشواری‌های ترجمهٔ متون ادبی، محمود اردو داری، مجلهٔ ترجمه فصل‌نامهٔ در بارهٔ ترجمه نگارش زیرنویس فیلم بر اساس نیاز و علایق مخاطب، علی حاج محمدی، مجلهٔ ترجمه سیبرنتیک و هنر زیستن بایگانی‌شده در ۱۳ مه ۲۰۰۶ توسط Wayback Machi e ریزه‌کاری‌ها و پیچیدگی‌های کار ترجمه ترجمه تخصصی مقالات منابع ↑ کَزّازی، جلال‌الدین. ترجمانی و ترزبانی، کندوکاوی در هنر ترجمه. تهران: جامی، ۱۳۷۴؛ برگهٔ ۱۱ و ۱۲ ↑ فن ترجمه، دکتر احمد فاضل سعدی، مترجم: خانم سهام مخلص ↑ Mi emadi, Ali. Theo ies of T a sla io a d I e p e a io . Teh a : SAMT, 1371; page 42; ↑ همایی، جلال‌الدین. تاریخ ادبیات ایران. تهران: فروغی، 1340؛ برگهٔ ۱۴۶–۱۴۷؛ ↑ صفا، ذبیح‌الله. تاریخ ادبیات ایران. تهران: فردوسی، ۱۳۶۶؛ جلد ۱؛ برگهٔ 104؛ ↑ صفارزاده، دکتر طاهره. اصول و مبانی ترجمه. تهران: پارس کتاب، 1384؛ برگهٔ 18؛ ↑ «اختلاف استفاده از مترجم تخصصی یا ماشین ترجمه در ترجمه متن». دریافت‌شده در ۲۱ اسفند ۱۳۹۶..mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e ;paddi g-lef :1em;paddi g- igh :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} اصول و روش ترجمه نوشته دکتر کاظم لطفی پور ساعدی اصول و مبانی ترجمه (تجزیه و تحلیلی از فن ترجمه ضمن نقد علمی آثار مترجمان)، دکتر طاهره صفارزاده زبان در عمل، راهنمایی درجهت درست اندیشیدن (انگلیسی) زبان، فرهنگ، و ارتباطات. معانی پیغام‌ها (انگلیسی) ترجمهٔ شعر، و نثر موزون (انگلیسی) معناشناسی و ترجمه با دیدگاهی مافوق جملات (انگلیسی) جستارهای وابسته ترجمه ماشینی بازنویسی ترجمه هم‌زمان در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ ترجمه موجود است. برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=ترجمه&oldid=32403204» رده‌ها: ترجمهارتباطاتزبان‌شناسی کاربردیصنعت نشرمعنا (فلسفه زبان)رده‌های پنهان: صفحات نیمه‌حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیامقاله‌های دارای واژگان به زبان انگلیسی با ارجاع صریحپیوندهای وی‌بک الگوی بایگانی اینترنتانبار رده با پیوند محلی مشابه در ویکی‌داده

حضور بازیگر سینما در تمرین استقلال؛ خنده های سید جواد رضویان با روزبه چشمی و مرتضی تبریزی سوژه خبری عکاسان!

معراج شیخی 12/17/2019 - 17:31 مشاهده پروفایل

3,188 مشاهده / 29 دیدگاه 56625

رضویان در تمرین استقلال حاضر شد. طرفداری- تمرین امروز تیم فوتبال استقلال یک میهمان ویژه داشت. سید جواد رضویان، بازیگر سینما و تلوزیون در تمرین استقلال حاضر شد و به خوش و بش با روزبه چشمی و مرتضی تبریزی پرداخت. اخبار داغ  رونمایی از همسر زیبای احسان علیخانی ! / خودش در اینستاگرام پست گذاشت! + عکس دعوت رسمی رمال ها به فدراسیون دانش بنیان! با اولین مربی ایرانی شاغل در لالیگا از پیشنهاد تیم ملی تا رویاهای بزرگ مهدی طارمی بهترین بازیکن دیدار پورتو - میلان سیمئونه: هیچوقت بعد از بازی با کسی دست نمی دهم

دسته‌بندی: اختصاصیاخبار ایرانلیگ خلیج فارساستقلال

برچسب‌ها: تمرین استقلالگزارش تمرین استقلالسید جواد رضویانروزبه چشمیمرتضی تبریزی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب