دسته‌بندی‌ها

دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای علی فانی

“دعای هفتم صحیفه سجادیه” مناجاتی با خداوند به وقت سختی و اندوه با صدای علی فانی تنظیم: مهدی شکارچی میکس و مسترینگ: حسن پور محمدی ضبط: استودیو نور یاس کاور آرت و لوگو تایپ: محمد پوریان تهیه کننده: مدیا ۱۲

گوش کنید

ببینید

دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای علی فانی

داغترین‌ها: #محرم ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار fu c io e de Ma ifes () { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); // va = docume .ge Eleme ById('video_ma ifes ').i e HTML; va blobS c = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); e u blobS c; } va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=529923, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=138964, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=264463, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=834752, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1571004, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=2836537, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo"]; va ex PLVideo = { id: '24182524', uid: 'oyWz7', i le: 'زیارت آل یس - علی فانی - با ترجمه فارسی', use ame: 'alifa i', use id: '1699505', visi _c : '18.8 هزار', se de _ ame: 'علی فانی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /24182524-1641__9977.jpg', du a io : '8:03', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '10 مرداد 1399', li k: '/v/oyWz7/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%84_%DB%8C%D8%B3_-_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C_-_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '1699505', cha elUse ame: 'alifa i', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'علی فانی' }; va ex Video = { id: '36480530', uid: '59K Q', i le: 'کلیپ _ صحیفه سجادیه _ فراز دعای هفتم', use ame: 'HappyLea ', use id: '11353786', visi _c : '1.8 هزار', se de _ ame: 'HappyLea ', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /36480530-4057__4421.jpg', du a io : '0:48', sda e: '5 روز پیش', da e_exac : '23 مرداد 1400', li k: '/v/59K Q/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%84_%DB%8C%D8%B3_-_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C_-_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '11353786', cha elUse ame: 'HappyLea ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'HappyLea ', }; 0:48 ویدیو بعدی کلیپ _ صحیفه سجادیه _ فراز دعای هفتم از کانال HappyLea نرو بعدی 3:42 پویش همگانی... ختم دعای هفتم صحیفه سجادیه از کانال شب چراغ 1:57 تو را دارم چه غم دارم اباالفضل علمدارم - علی فانی | کلیپ ویژه تاسوعا از کانال شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام 0:45 کتیبه شب هفتم محرم | حضرت علی اصغر از کانال شبکه رسانه ای صف 4:13 دعای هفتم صحیفه سجادیه _ با صدای علی فانی از کانال سَلامٌ عَلَىٰ آلِ يس 4:13 دعای هفتم صحیفه سجادیه از کانال موسی پور 4:13 دعاي هفتم صحيفة سجاديه از کانال قشنگ کده✨✨✨ 2:03 فرازی زیبا از دعای ابوحمزه ثمالی - حرم امام علی علیه السلام از کانال کانال رسمی حرم مقدس امام علی علیه السلام fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.0d207d08155be59fe8f0.bu dle.js?10e43d5afc845f89438c"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22286407-5304-b.jpg"," esumeUID":"UZmHo","du a io ":253,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/UZmHo\/f\/UZmHo.m3u8?k=a34d2"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/as5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e06b34ed15e6848cbbeb8d4cba27769c22286407-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5NjU2MDYzM2ZlNmQxMzE3NzYyNGY0YzM5OWM1ODAxIiwiZXhwIjoxNjI5NDY0MTkxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. DaY9 s37oO PIfejMTLQZUR0_5wb5EDUS0_Qka4xo"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22286407_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","basedO Ne Speed":"\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _57024", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); دعای هفتم صحیفه سجادیه - علی فانی 318,478 علی فانی 1.3 هزار دنبال‌ کننده 318,478 بازدید 5,434 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن “دعای هفتم صحیفه سجادیه” مناجاتی با خداوند به وقت سختی و اندوه با صدای علی فانی تنظیم: مهدی شکارچی میکس و مسترینگ: حسن پور محمدی ضبط: استودیو نور یاس کاور آرت و لوگو تایپ: محمد پوریان تهیه کننده: مدیا ۱۲ 1 سال پیش مذهبی # صحیفه سجادیه # امام سجاد # مناجات # دعا # علی فانی # mo aja # doa # emam sajjad # sahifeh sajadiye # ali fa i علی فانی 1.3 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش u_10401142 1 ماه پیش خیلی گزارش تخلف @ami eza@ki g 2 ماه پیش بسیار عالی گزارش تخلف اسماعیل 2 ماه پیش سلام این دعا برای من که سرطان دارم داروی روحه از تمام هموطنان التماس دعا دارم گزارش تخلف u_9951514 3 ماه پیش شفای همه مریضا صلوات گزارش تخلف سرگرمی 3 ماه پیش گزارش تخلف Gisooza g 4 ماه پیش بسیار عالی و ممنون گزارش تخلف keikha 4 ماه پیش ان شاءالله خودمون و خانوادمون رو با خوندن این دعا زیر سایه حضرت حق نگه داریم گزارش تخلف keikha 4 ماه پیش ان شاءالله هر چ زود تر کرونا تز بین بره گزارش تخلف u_9493111 4 ماه پیش لذت بردم بسیار عالی و بینظیر همه کارهای آقای فانی گزارش تخلف H_Meh 4 ماه پیش خدا حفظت کنه مرد گزارش تخلف u_9237166 5 ماه پیش سلام خیلی ممنون بابت زحماتی که میکشین ان شاءالله خداوند خیر دنیا و آخرت را به شما و همکارانتون بدهد پیشنهادی دارم لطفاً ترجمه انگلیسی دعا ها رو هم در کلیپ هاتون قرار بدین ما از این کلیپ برای تازه مسلمان ها استفاده می کنیم، ممنون گزارش تخلف دعا علی فانی 15/9 ذخیره لیست پخش 1 11:40 زیارت عاشورا علی فانی 2 15:33 حدیث کسا - علی فانی-HD علی فانی 3 2:03 اللهم اصلح دعای فرج - علی فانی علی فانی 4 20:40 دعای افتتاح با ترجمه ی فارسی - علی فانی علی فانی 5 3:46 عظم البلاء (دعای فرج) - علی فانی علی فانی 6 8:36 دعای عهد - علی فانی علی فانی 7 2:26 شوقا الیک - علی فانی و صابر خرسانی علی فانی 8 4:22 و من مگر چیستم! - علی فانی علی فانی 4:13 دعای هفتم صحیفه سجادیه - علی فانی علی فانی 10 8:03 زیارت آل یس - علی فانی - با ترجمه فارسی علی فانی 11 14:53 دعای علقمه علی فانی 12 2:02 Dua Noo - Ali Fa i | دعای نور - علی فانی علی فانی 13 2:02 تصویر دوم Dua Noo - Ali Fa i | دعای نور - علی فانی علی فانی 14 29:28 زیارت جامعه کبیره با ترجمه ی فارسی و صدای علی فانی علی فانی 15 29:23 دعای کمیل علی فانی ویدیوهای مشابه پخش خودکار 0:48 کلیپ _ صحیفه سجادیه _ فراز دعای هفتم HappyLea 1.8 هزار بازدید 5 روز پیش 3:42 پویش همگانی... ختم دعای هفتم صحیفه سجادیه شب چراغ 300 بازدید 6 روز پیش 1:57 تو را دارم چه غم دارم اباالفضل علمدارم - علی فانی | کلیپ ویژه تاسوعا شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام 8.8 هزار بازدید 2 روز پیش 0:45 کتیبه شب هفتم محرم | حضرت علی اصغر شبکه رسانه ای صف 14.9 هزار بازدید 1 هفته پیش 4:13 دعای هفتم صحیفه سجادیه _ با صدای علی فانی سَلامٌ عَلَىٰ آلِ يس 2.8 هزار بازدید 1 هفته پیش 4:13 دعای هفتم صحیفه سجادیه موسی پور 2.1 هزار بازدید 1 هفته پیش 4:13 دعاي هفتم صحيفة سجاديه قشنگ کده✨✨✨ 212 بازدید 1 ماه پیش 2:03 فرازی زیبا از دعای ابوحمزه ثمالی - حرم امام علی علیه السلام کانال رسمی حرم مقدس امام علی علیه السلام 7.1 هزار بازدید 1 هفته پیش

شما اینجا هستید : صفحه اصلی مطالب منبری - تبلیغی دعای هفتم صحیفه سجادیه – علی فانی

دعای هفتم صحیفه سجادیه – علی فانی موضوع: تبلیغی عنوان: دعاهای صحیفه سجادیه خواننده: علی فانی   متن دعا دعای هفتم صحیفه سجادیه علی فانی   بسم الله الرحمن الرحیم یَا مَنْ تُحَلّ بِهِ عُقَدُ الْمَکَارِهِ، وَ یَا مَنْ یَفْثَأُ بِهِ حَدّ الشّدَائِدِ، وَ یَا مَنْ یُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَجِ. ذَلّتْ لِقُدْرَتِکَ الصّعَابُ، وَ تَسَبّبَتْ بِلُطْفِکَ الْأَسْبَابُ، وَ جَرَى بِقُدرَتِکَ الْقَضَاءُ، وَ مَضَتْ عَلَى إِرَادَتِکَ الْأَشْیَاءُ. فَهِیَ بِمَشِیّتِکَ دُونَ قَوْلِکَ مُؤْتَمِرَهٌ، وَ بِإِرَادَتِکَ دُونَ نَهْیِکَ مُنْزَجِرَهٌ. أَنْتَ الْمَدْعُوّ لِلْمُهِمّاتِ، وَ أَنْتَ الْمَفْزَعُ فِی الْمُلِمّاتِ، لَا یَنْدَفِعُ مِنْهَا إِلّا مَا دَفَعْتَ، وَ لَا یَنْکَشِفُ مِنْهَا إِلّا مَا کَشَفْت‏ وَ قَدْ نَزَلَ بِی یَا رَبّ مَا قَدْ تَکَأّدَنِی ثِقْلُهُ، وَ أَلَمّ بِی مَا قَدْ بَهَظَنِی حَمْلُهُ. وَ بِقُدْرَتِکَ أَوْرَدْتَهُ عَلَیّ وَ بِسُلْطَانِکَ وَجّهْتَهُ إِلَیّ. فَلَا مُصْدِرَ لِمَا أَوْرَدْتَ، وَ لَا صَارِفَ لِمَا وَجّهْتَ، وَ لَا فَاتِحَ لِمَا أَغْلَقْتَ، وَ لَا مُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ، وَ لَا مُیَسّرَ لِمَا عَسّرْتَ، وَ لَا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ. فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ افْتَحْ لِی یَا رَبّ بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِکَ، وَ اکْسِرْ عَنّی سُلْطَانَ الْهَمّ بِحَوْلِکَ، وَ أَنِلْنِی حُسْنَ النّظَرِ فِیمَا شَکَوْتُ، وَ أَذِقْنِی حَلَاوَهَ الصّنْعِ فِیمَا سَأَلْتُ، وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً وَ فَرَجاً هَنِیئاً، وَ اجْعَلْ لِی مِنْ عِنْدِکَ مَخْرَجاً وَحِیّاً. وَ لَا تَشْغَلْنِی بِالِاهْتِمَامِ عَنْ تَعَاهُدِ فُرُوضِکَ، وَ اسْتِعْمَالِ سُنّتِکَ. فَقَدْ ضِقْتُ لِمَا نَزَلَ بِی یَا رَبّ ذَرْعاً، وَ امْتَلَأْتُ بِحَمْلِ مَا حَدَثَ عَلَیّ هَمّاً، وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى کَشْفِ مَا مُنِیتُ بِهِ، وَ دَفْعِ مَا وَقَعْتُ فِیهِ، فَافْعَلْ بِی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ مِنْکَ، یَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِیمِ. به این پست امتیاز دهید. Likes664Dislikes320 دانلود باکس دانلود فایل صوتی با کیفیت بالاحجم : 7.44MB مشاهده با QR کد مرورگر شما از Playe ساپورت نمی کند. کد پخش آنلاین این آهنگ برای وبلاگ و سایت شما دانلود نوحه به این مطلب رای دهید. 664320 لینک کوتاه شده h p://sabzghama .i /?p=2175 برچسب ها : تبلیغی ، دعا ، صحیفه سجادیه ، منبر

بازدید : 90,449 views تاريخ : 17 می 2020 19 دیدگاه

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی